+ 007 548 58 5400

Hot Line Number

1240 Park Avenue

NYC, USA 256323

7:30 AM - 7:30 PM

Monday to Saturday

Month: March 2021

5 Mar

Szczyt technologii blockchain MoneyNext powraca

Wiodący europejski szczyt blockchain powrócił i odbędzie się online od 23 do 24 lutego 2021 r. Na platformie internetowej Crypto Profit. Na tegorocznym szczycie na żywo weźmie udział ponad 1000 starszych decydentów i ponad 20-wizjonerskich prelegentów z uznanych i szanowanych firm z całego świata. Tematy poruszane podczas dwóch dni dyskusji panelowych będą się różnić od […]